Invandringsdebatten

En länksida om den svenska invandringsdebatten.

Du är i politiskt korrekt läge. Klicka här för att växla till politiskt inkorrekt läge

Så, Anna Kinberg Batra och Nya Moderaterna - Sveriges Arbetarparti, visa att förvandlingen är reell: Begär att riksdagen skall riva upp beslutet från 2013. Visa att ni är beredda att helt ta avstånd från de märkligheter som ni ägnade er åt i migrationspolitiken under Fredrik Reinfeldts ledarskap.