Invandringsdebatten

En länksida om den svenska invandringsdebatten.

Du är i politiskt korrekt läge. Klicka här för att växla till politiskt inkorrekt läge

Efter mer än tio år av retorik om att "andra EU-länder måste ta sitt ansvar" samt "vi kan vara en förebild för andra EU-länder" eller "de andra EU-länderna kommer att följa vårt exempel"...