Invandringsdebatten

En länksida om den svenska invandringsdebatten.

Du är i politiskt korrekt läge. Klicka här för att växla till politiskt inkorrekt läge

Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx Xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxx xxx xxx xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx